Automatiserad Anti-Penningtvätt
för moderna företag

Pliance APIer hjälper er automatisera era AML-processer, som PEP och sanktionskontroller så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Boka ett demo!

Registrera kunder på några sekunder, utan långsamma användarupplevelser

Återkommande kontroller av PEP och sanktionsstatus, utan det manuella arbetet

Effektiva arbetsflöden, utan att byta mellan verktyg

Utvalda kunder

Vi kom igång med Pliance på 1-2 dagar, vilket omedelbart eliminerade behovet av att manuellt uppdatera sanktionslistor eller utföra andra manuella rutiner. Oscar Holmberg -CTO, Kvartil

Utvecklat för utvecklare

const { ClientFactory } = require("@pliance/pliance.js.sdk");
let clientFactory = new ClientFactory('2bb80d537b1da3e38bd303',
    'Test', 'https://growthpartners.pliance.io/');
let client = clientFactory.create('jdoe', '1');

let person = {
    firstName: 'John F.',
    lastName: 'Kennedy',
    personReferenceId: 'person-id'
};

let res = await client.registerPerson(person);

Eftersom vi tar bort onödig komplexitet kan ni komma igång med Pliance på några minuter. På nolltid kan ni automatisera era PEP, sanktion och andra AML kontroller.