Enkel integration, kraftfullt resultat

Automatisera AML-kontroller, bevakning och rapporting av dina kunder med Pliance så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Kontroll

Vi fokuserar på smarta sök och matchnings -algoritmer så att du kan förlita sig på resultat med mindre falska träffar, och spendera mindre tid på utredningar.

Bevakning

Med vår automatiska dagliga bevakning, behöver du inte spendera någon tid på repetitiva kontroller på dina existerande kunder.

Rapportering

Med alla akiviteter enkrypterade, loggade och säkrade på en blockchain, har du alltid tillgång till tillförlitliga loggar för enkel och säker rapporting för internt användande eller för finansiella myndigheter.

Enkelt API

Vårt API är enkelt, modernt och väl dokummenterat. Byggt för utvecklare av utvecklare, och tar endast 10 minuter för att integrera.

Global PEP-täckning

För att kontrollera dina kunder mot PEP (politiskt exponerade/utsatta personer) databaser, tillhandahåller vi global täckning. Skala din internationella expansion med oss.

Global sanktionstäckning

Kontrollera globalt mot alla länder och listor, eller mot de utvalda sanktionslistor som gäller för din verksamhet och riskprofil.

Förutsägbart pris

Med ett enkelt, fast månadspris baserat på antalet kunder du har, kommer du alltid veta vad du betalar. Det finns inga kostnader för installation eller konfiguration.

Efterlevnad av GDPR

Vi efterlever GDPR, och du har full kontroll över din data. Registrera, arkivera eller ta bort data efter behov, via APIet.

Framåt med Pliance

Förenkla och automatisera era anti-penningtvättsprocesser med Pliance och sätt fokus på vad ni gör bäst: er produkt.